PRZEGLĄDY OKRESOWE SZELEK PŁOCK

Bezpieczeństwo kluczowym aspektem podczas prac wysokościowych

Znaczna część poważnych wypadków w branży budowlanej, związana jest z upadkiem z wysokości. Do tego typu zdarzeń najczęściej  dochodzi z powodu zaniedbań i zaniechań w obszarze ochrony indywidualnej oraz zbagatelizowania ryzyka. Bezpośrednia odpowiedzialność za wyposażenie, a także stosowanie tego rodzaju ochrony, m. in. szelek bezpieczeństwa – spoczywa na pracodawcy bądź na wskazanej przez niego osobie nadzorującej konkretną pracę na wysokości, którym zazwyczaj jest kierownik robót. Sprzęt ochrony indywidualnej, który ma chronić przed skutkami niepożądanych sytuacji w trakcie prac dekarskich, monterskich, konserwacyjnych czy termomodernizacyjnych na wysokości, musi posiadać też stosowne dopuszczenie do użytkowania, co potwierdzone zostaje podczas okresowych przeglądów.

Zatrudniasz pracowników do prac na wysokościach? Poznaj podstawowe obowiązki

W myśl przepisów regulujących bezpieczeństwo pracy, właściciel firmy albo oddelegowana przez niego osoba, zobowiązany jest do przestrzegania i egzekwowania wszelkich norm oraz zasad, dzięki którym pracownicy mogą wykonywać powierzone zdania bez szkody dla ich zdrowia. Szelki bezpieczeństwa, jako podstawowy element zabezpieczenia osoby wykonującej prace na wysokości, powinny być sprawdzane przed każdym ponownym zastosowaniem. Kontrola ta tyczy się również kompletu osprzętu towarzyszącego i wspomagającego, czyli m. in. amortyzatora, lin bezpieczeństwa oraz systemu/urządzenia samohamownego. Wyłącznie taka praktyka, połączona z odpowiednim przeszkoleniem, realnie ogranicza ryzyko awarii sprzętu lub jego niewłaściwego użytkowania, co w konsekwencji może stać się przyczyną wypadku.

Systemy asekuracji poziomej, czyli zadbaj o bezpieczeństwo kompleksowo

Należy pamiętać, że nawet, jeśli środki ochrony indywidualnej w postaci szelek wraz z niezbędnym zestawem przyborów będą sprawne – to bezpieczeństwo pracownika uzależnione jest także od stanu technicznego systemów asekuracji poziomej. Stosuje się je przede wszystkim w przypadku braku możliwości zapewnienia środków ochrony zbiorowej (m. in. barierek czy rusztowania) lub np. gdy ich zastosowanie jest ekonomicznie nieuzasadnione. Do najpopularniejszych rozwiązań poziomej asekuracji należą m. in. różnego rodzaju systemy linowe i szynowe, do jakich osoba pracująca na wysokości ma obowiązek podpiąć swój zestaw szelek bezpieczeństwa. Wszystkie zakotwiczenia tych systemów również muszą być każdorazowo dokładnie sprawdzane.

Prace na wysokościach a okresowe przeglądy środków ochrony indywidualnej i systemów towarzyszących

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej sprzed ponad 20 lat (26.09.1997 r.)., dotyczącym przeglądu sprzętu indywidualnego chroniącego przed upadkiem, jak też stałych systemów asekuracji, celem zabezpieczenia zdrowia i życia pracowników wysokościowych, czynności kontrolne muszą być wykonywane nie rzadziej, niż raz w roku. Do okresowego przeglądu szelek bezpieczeństwa i pozostałych systemów, uprawnione są kompetentne osoby – przeszkolone przez producenta albo firmy – autoryzowane przez wytwórcę sprzętu. Każda kontrola okresowa powinna zostać zakończona stosowną adnotacją w karcie użytkowania danego środka ochrony indywidualnej.

 

BIURO: Nowa Biała 27, 09-411 Nowa Biała
Godziny otwarcia: 07.00 - 17.00
Tel / fax: 24 367 30 33
E-mail: montech@onet.eu

logo-klucz

PU MONTECH Mariusz Tarnachowicz
Biuro: Nowa Biała 27, 09-411 Nowa Biała
Godziny otwarcia: 07.00 - 17.00
Tel / fax: 24 367 30 33
E-mail: montech@onet.eu

Przeglądy okresowe sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości SPRAWDŹ